Tomi Max Power kétkamrás mosókapszula gépi mosáshoz, fehér és világos ruhadarabokhoz 28 mosás 560 g

Cikkszám: 1001050734
2 075 Ft
A kétkamrás Tomi Max Power kapszula 6 aktív összetevőjének köszönhetően hatékonyan távolítja el a különböző foltokat. Kétkamrás Tomi kapszula a tiszta és friss ruhákért!
Termékek előírások
Összetétel 15-30% anionos felületaktív anyagok, nemionos felületaktív anyagok, 5-15% szappan, <5% foszfonát, Enzimek, Optikai fehérítő, Illatanyagok (citronellol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool)
Biztonsági figyelmeztetés Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Előre adagolt mosószer koncentrátum gépi mosáshoz fehér és világos ruhadarabokhoz. Figyelem. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Szubtilizint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelendő.
Gyártó vevőszolgálata Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest Dávid F. u. 6. Tel.: +36 1 372 5555 E-mail: henkel.hungary@henkel.com www.henkel.hu
Tárolás Használat után tartsa zárva a tárolóedényt. Minőségét megőrzi a gyártás dátumától (lsd. csomagoláson) számított 18 hónapig. Kérjük, ne töltse át a csomagolás tartalmát más tárolóeszközbe.
Gyártó webcíme http://www.henkel.hu